go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

buitenklas

buitenklas

project outdoor learning

Drongen had nood aan een groene plek waar kinderen, jongeren, ouders, grootouders, buren en andere partijen elkaar spontaan kunnen ontmoeten. Mama’s van schoolgaande kinderen hebben het initiatief genomen om hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen bij ‘BURGERBUDGET GENT’. Concreet willen ze inzetten op het stuk groen dat grenst aan de bibliotheek van Drongen én een buitenklas organiseren in het aangrenzende bos van de pastorie.

Het project kreeg voldoende stemmen en wordt bijgevolg gefinancierd door Stad Gent. Wij zullen ons in de toekomst meer en meer richten op ‘outdoor learning’.