Installeer Flash Player om deze slideshow te zien.

Adresgegevens

Basisschool Mijlpaal
Groenewandeling 80
9031 Gent (Drongen)
Tel: 09/226.75.00
Fax: 09/226.92.56
e-mail: bs.mijlpaal@pantarhei.be

 

» Visie

“Maximale ontplooiingskansen creëren voor elk kind“

In onze basisschool stellen we ons als doel uw kind de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen en het bovendien te laten open bloeien tot een persoonlijkheid met een eigen visie en overtuiging.

Uw kind groeit er op in een milieuvriendelijk omgeving waar de nodige aandacht besteed wordt aan sport, kunst, muziek en cultuur. Een school waar een ruim aanbod van aangepaste onderwijsvormen zoals hoekenwerk,contractwerk, groepswerk, projectonderwijs en zorgbreed werken uw kind de meeste mogelijkheden biedt.

Het leert er omgaan met onderlinge verschillen in een sfeer van verdraagzaamheid. Wij proberen bij uw kind de assertiviteit te versterken,zijn zelfredzaamheid te bevorderen en zelfdiscipline aan te kweken. Wij zorgen voor een degelijke voorbereiding op de grote stap naar het secundaire studies.

Dit alles kunnen wij enkel bereiken als er een intense samenwerking is tussen de ouders en het ganse schoolteam.

Lid van scholengroep 22 - Gent, Panta Rhei