go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

Oudercontacten en rapporten

Oudercontacten zijn cruciaal om u optimaal te betrekken bij de schoolcarrière van uw kind. De wederzijdse uitwisseling van informatie is essentieel voor het welbevinden en de leerkansen. Wij stimuleren een hoge mate van ouderparticipatie en vinden het dan ook erg belangrijk dat alle ouders deelnemen aan deze vorm van overleg.

De data van de oudercontacten en rapporten zijn terug te vinden op de jaarkalender.

jaarkalender