go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

onze schoolbus

Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door Scholengroep Gent.

De vaste standplaats van de schoolbus is onze kleine parking. Deze bevindt zich op het einde van het schooldomein op de Antoon Catriestraat en is exclusief voor de schoolbus voorbehouden. Voor leerlingen die gebruik maken van het naschools busvervoer en voor klassen die gebruik maken van de schoolbus in het kader van didactische uitstappen of voor verplaatsingen naar sporthal of zwembad, is dit de vertrek- en aankomstplaats.

De tarieven van het voor-en naschools leerlingenvervoer met de schoolbus en ons bus reglement zijn terug te vinden in de infobrochure van de school.