go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

Voor- en naschoolse opvang

Ook buiten de reguliere schooltijd wordt toezicht georganiseerd. Wij stellen hoge eisen aan de medewerkers die de opvang van uw kinderen verzorgen. Zij werken met een positieve kijk mee aan een plezierige en inspirerende (leer)omgeving en aan de verdere brede ontwikkeling van uw kind. Per begonnen halfuur betaalt u € 0,95. Elke maand ontvangt u een overzichtelijke factuur. De school beschikt hiervoor over een internetapplicatie die via een scanningsysteem toelaat de aanwezigheden van leerlingen in de voor- en/of naschoolse opvang digitaal te registeren. Kosten van voor- en naschoolse opvang zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen met een door de school jaarlijks uit te reiken attest bij de belastingaangifte worden ingebracht. Tijdens de naschoolse opvang kan u in geval van hoogdringendheid de toezichthoudende medewerkers bereiken op het nummer 0477/280706.

Hoe het eraan toegaat in de opvang ? Klik hierna op de link van de website, gemaakt door juf Rosy : Opvanghuisje Mijlpaal

Hoeveel betaalt u voor opvang in onze school?

Voormiddag

voorschoolse opvang van 7.30u tot 8.20u, u betaalt: €0,95

Namiddag

naschoolse opvang van 16.00u tot 18.00u, u betaalt €0,95 per begonnen halfuur

Woensdagnamiddag

naschoolse opvang, kinderen brengen een lunchpakket mee, u betaalt €0,95 per begonnen halfuur

beschrijving
beschrijving