go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

Begin en einde van de dag

 • voormiddag van 8.35u tot 12.15u
 • namiddag van 13.35u tot 15.40u
 • op woensdag van 8.35 tot 12.15u

Wij verlangen van alle kinderen – ook van de kleuters – dat zij stipt op tijd op school aanwezig zijn.

Dagindeling

 • Voorschoolse opvang: 7.30u – 8.00u (betalend, zie ook de rubriek ‘voor- en naschoolse opvang’), gevolgd door toezicht door leerkrachten in kleuter- en lagere afdeling tot 8.40u
 • 08.40u – 10.20u: lessen/activiteiten
 • 10.20u – 10.35u: speeltijd
 • 10.35u – 12.15u: lessen/activiteiten
 • 12.15u – 13.35u: middagpauze en speeltijd
 • 13.40u – 14.30u: lessen/activiteiten
 • 14.30u – 14.45u: speeltijd
 • 14.45u – 15.35u: lessen/activiteiten
 • Vanaf 15u40 kunnen de kinderen van de lagere afdeling naar huis
 • Toezicht door leerkrachten in kleuter- en lagere afdeling: 15.35u – 16.00u
 • Naschoolse opvang: 16.00u – 18.00u (betalend) woensdagnamiddag: 12.30u -18.00u (betalend)

Afspraken in verband met het brengen en ophalen van de kinderen

Deze afspraken vindt u terug in de infobrochure van onze school