go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

Sport op school

Frequente lichaamsbeweging is onontbeerlijk. Wij waken nauwlettend over kwaliteitsvolle bewegingsopvoeding waarbij uw kind zijn/haar individuele bewegingsmogelijkheden degelijk kan ontplooien om een gezonde, veilige en sportieve levensstijl te ontwikkelen.

Welke bewegingscultuur bieden wij aan?

  • lessen LO die deel uit maken van het leerplan van het GO! Wekelijks worden 2 uren LO afgewisseld met 2 uren zwemmen. Ook alle kleuters krijgen wekelijks 2 uren LO. De kleuters uit de derde kleuterklas krijgen maandelijks zweminitiatie.
  • deelname aan buitenschoolse SVS-sportactiviteiten (BLOSO) op woensdagnamiddag (atletiek en balsporten in schoolverband)
  • One Mile a Day: het inactieve zitten in de klas wordt dagelijks onderbroken door een korte bewegingsactiviteit, waaraan de volledige klas deelneemt. De kinderen van de lagere afdeling gaan samen met hun leerkracht 1 mijl (1,6 km) lopen of wandelen in de frisse buitenlucht. Nadien wordt de klasactiviteit hervat. Het project, dat in Schotland zijn oorsprong vond, heeft aangetoond dat de kinderen na ‘de mile’ de lesactiviteiten met meer energie en concentratie hervatten.
beschrijving