go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

De schoolraad

is samengesteld uit:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale economische en culturele milieus.
 • De directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Bevoegdheden

Advies aan de directeur inzake:

 • de algemene schoolorganisatie
 • de leerlingenwerving
 • de organisatie van de extra-murosactiviteiten
 • het schoolbudget
 • het schoolwerkplan

Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:

 • de programmatie van het studieaanbod
 • de leerlingenwerving
 • de schoolinfrastructuur
 • de organisatie van het leerlingenvervoer

Overleg met de directeur inzake:

 • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten
 • de organisatie van de extra-murosactiviteiten
 • het welzijn en de veiligheid op school
 • het schoolreglement