go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

Leerlingenraad

In onze school krijgen leerlingen een ‘stem’ door middel van de leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers van de klassen van derde graad van de lagere afdeling.

De leerlingenraad kan initiatieven aanbrengen, voorstellen formuleren en concreet uitwerken, opzoekingswerk verrichten,...