go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

betrokkenheid stimuleert leren

beschrijving

We zorgen voor een goede sfeer en relatie zodat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen.

De leerkrachten houden rekening met het karakter van de thuissituatie van het kind en spelen daar op in.

We houden bij de lessen en activiteiten rekening met het leervermogen en de ontwikkeling van de kinderen.

Onze lessen en activiteiten sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen. De leerkrachten gebruiken activerende werkvormen om kinderen actief bij het lesgebeuren te betrekken . En geven veel ruimte voor initiatieven van de leerlingen.

ouderbetrokkenheid

We zien ouders als partners in onze school. Zij kennen hun kind beter dan wie ook. We bespreken met ouders elke zorg van hun kind, luisteren naar hun verhaal en nemen dat au sérieux.

We zetten de deuren van onze school regelmatig open. We ontmoeten ouders bij ouderavonden, de familiebarbecue, het schoolfeest, het winterfeest, …

We werken samen met het oudercomité, we bespreken daarbij de inhoudelijke ontwikkelingen van de school en luisteren naar de verwachtingen. We zijn blij met hun hulp bij de activiteiten.