go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent
Samen op PAD om te groeien en te leren

fijne sfeer

We creëren een prettige, veilige sfeer waar iedereen zich WELKOM voelt en op een respectvolle manier omgaat met elkaar.

de Basis

Onze school heeft de plicht om kinderen klaar te maken voor een succesvolle stap naar het secundair onderwijs. Basisschool Mijlpaal wil uit kinderen halen wat erin zit. We voldoen vanzelfsprekend aan de eisen die de overheid en de onderwijsinspectie aan de scholen stelt. We gaan ervan uit dat er grote verschillen zijn tussen leerlingen. En willen graag dat kinderen boven zichzelf uitstijgen. Dat is onze ambitie.

onze kernwaarden

Als GO! school staan we achter de realisatie en de waarden van het PPGO! In het bijzonder hebben wij oog voor de volgende kernwaarden:

  • betrokkenheid
  • zelfvertrouwen
  • samenwerken
  • respect
  • leerplezier
Deze kernwaarden zijn de pijlers waarop onze missie steunt: het beste uit alle kinderen halen.