go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

samenwerken

beschrijving

samen werken, samen leven

Leerlingen leren met en van elkaar. ‘Samen werken-samen leven’ staat centraal binnen onze school. Door samen te leven en samen te leren, ontdekken de kinderen hun eigen mogelijkheden. We gebruiken coöperatieve werkvormen waardoor leerlingen een herkenbare eigen bijdrage kunnen leveren. Ons motto hierbij is: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

samen met ouders

We willen zo goed mogelijk samenwerken met ouders. Als school en thuis het leerproces van hun kind op elkaar af weten te stemmen, is er meer effect te verwachten. Daarom houden we ouders goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind en creëren we mogelijkheden voor ouders om actief te zijn voor de school en bij het leren van hun kind.

samen werken aan de kwaliteit

We werken met collega’s in werkgroepen en expertgroepen. Tijdens onze personeelsvergaderingen verzamelen we de beste ideeën en voorstellen, die we samenbrengen om het beste onderwijs voor uw kind te maken. We durven onszelf deskundig noemen in ons werken met kinderen. Onderwijs moet inspelen op de verwachtingen van de maatschappij. Daarom scholen we ons als team voortdurend bij.