go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

respect


Notice: Undefined variable: filename in /home/bsmijlpaal/public_html/includes/medialib.php on line 21

Notice: Undefined variable: caption in /home/bsmijlpaal/public_html/includes/medialib.php on line 21

groeien als wereldburger

Om burgerzin aan te wakkeren, leren we kinderen niet alleen denken vanuit de eigen belevingswereld maar ook vanuit de belevingswereld van anderen. We geven ze handvaten om grenzen te leren trekken en te aanvaarden. Kinderen krijgen inspraak in het schoolgebeuren zodat ze gemotiveerd mee ‘school maken’.

We gaan uit van verschillen tussen de kinderen en houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de eigenheid van elk kind.

  • We leren kinderen vaardig worden in het omgaan met elkaar. Daarvoor gebruiken we de ‘axenroos’. Die helpt ons eigen sociale vaardigheden te kennen.
  • We geven aandacht aan de gevoelswaarde van de kinderen.
  • We tonen respect, stellen ons open voor andere culturen, waarden en meningen. En we leren de leerlingen omgaan met die verschillen. We bereiden de leerlingen voor op het leven in een multiculturele samenleving.