go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

leerplezier

beschrijving

goed voelen, goed leren

Welbevinden zien we als een basisvoorwaarde om tot leren te komen. Daarom houden we rekening met de leefwereld van de kinderen.

We geven de kinderen veel kansen om succes te ervaren. Daarvoor verdiepen we ons intensief in verschillen tussen leerlingen . Zorg op maat is erg belangrijk. We zorgen dan ook voor gepaste differentiatie bij instructie of verwerking van de leerstof. Onze eigen zorgvisie vertaalt zich in een uitgebreid zorgcontinuüm.