go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

MOS = Milieuzorg Op School

Met het project MOS willen wij een eigen milieuzorgsysteem uitbouwen op een pedagogisch verantwoorde manier:

  • Aandacht voor sorteren
  • Zuinig omgaan met energie
  • Eerbied voor natuur en voor onze groene schoolomgeving

Binnen ons gezondheidsbeleid brengen we actief kennis, vaardigheden en attitudes bij die gericht zijn op een gezonde levensstijl. De focus ligt op hygiëne, veiligheid en EHBO, gezonde voeding, verkeersveiligheid, lichaamsbeweging en persoonlijkheidsontwikkeling. In het 6de leerjaar wordt elk jaar deelgenomen aan het fietsexamen: de kinderen bewijzen hun vaardigheden op het fietsbehendigheidsparcours en leggen onder begeleiding proeven af op de openbare weg.

Daarnaast zijn wij een ‘octopusschool’. In september wordt deelgenomen aan de ‘strapdag’. Dit betekent dat we kinderen stimuleren om te ‘stappen of trappen’ naar school. Elk kind heeft op school een fluohesje, dat wordt gedragen tijdens verplaatsingen op de openbare weg. Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie wordt gewerkt met een controlekaart met beloningssysteem via de actie ‘Helm op fluo top’ waarop de leerkracht elke dag aanduidt of alle kinderen in orde zijn. Zo kunnen ze punten verdienen en sparen voor leuke prijzen.

Wij houden van frisse lucht! Tijdens de lesuren staan ramen open. Een constante toevoer van frisse, zuurstofrijke lucht zorgt voor een optimale concentratie en een goed humeur.

beschrijving

persoonlijkheidsontwikkeling, stress en emoties

Kinderen worden steeds gestimuleerd om een stapje verder te zetten. Leerkrachten én leerlingen vertrekken steeds vanuit "wat kan/ken ik al". Dit is de 1ste fase binnen het ADI-model, dat actief gebruikt wordt voor de aanbreng van nieuwe leerstof.

Tussen de lessen door, wordt aandacht besteed aan relaxatie- en bewegingstussendoortjes.

Er worden studie- en examentips gegeven, zowel in klasverband als individueel indien nodig.

Kinderen die moeite hebben om zich te beheersen tijdens conflicten of bij voor hen moeilijke situaties, mogen naar de bewaakte time-out-zone, tot ze zelf aangeven terug deel te kunnen nemen aan de reguliere activiteiten. Dit uiteraard volgens afspraak met de klasleerkracht en de zorgcoördinator.

Er is een zeer duidelijk en strikt opgevolgd anti-pestbeleid, zowel in klas- als in schoolverband. We werken sterk preventief. Alle kinderen kennen de afspraken.

Grensoverschrijdend gedrag wordt steeds besproken in klasverband met alle kinderen. Wat kan? Wat mag? Wat mag niet? Hoe geef ik een 'stop!' aan? Tijdens kringgesprekken en praatmomenten in de klas kunnen zo goed als alle problemen worden besproken. Indien nodig maken de leerkracht of zorgcoördinator tijd vrij om een individueel gesprek te voeren met een kind dat daar nood aan heeft.

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan lichamelijke en sociaal-emotionele veranderingen.

beschrijving